Produkter fra Maxroy - Maxroy Reklameprodukter og Hjemmesider

SE ALLE PRODUKTER HER
Tlf. 400 99 636
Se alle produkter
400 99 636
Kundeservice: 400 99 636   -   Epost: post@maxroy.no   -   Åpent hverdager (10-17)      Kvalitet skal ikke koste dyrt - ikke hos oss!
400 99 636
Kundeservice
Kvalitet skal ikke koste dyrt ... ikke hos oss!
Tlf: 400 99 636 - post@maxroy.no
Åpent hverdager (10 - 17) - post@maxroy.no - Tlf: 400 99 636
Åpent hverdager 10 - 17
Åpent hverdager (10 - 17) - post@maxroy.no - Tlf: 400 99 636
MENY
MENY
MENY:
Produktmeny:
MENY
MENY
Gå til innhold
Salg og leveringsbetingelser for reklameprodukter
Reklameprodukter & tjenester
Generelle kjøp fra Maxroy faktureres med 10 dagers forfall fra avsendte bestilte varer og produkter.

Garanterte låste pristilbud fra Maxroy
Med dette menes at alle pristilbud fra Maxroy er endelig og garantert, uten noen påslag i ettertid. Et eventuelt merarbeid på avtalte produkt skal ikke under noen omstendigheter belastes kunde så lenge dette er innenfor avtalte rammer.

Alle trykksaker faktureres med 10 dagers forfall fra designstart
Dette er fordi noen ganger tar det lengre tid for kunden å sende nødvendig materiale som bilder/tekst etc. til Maxroy enn forspeilet. Produktet kan ikke ferdigstilles før alt materiale er mottatt. Så dette er for å hindre at man har designet en del av det ferdige produkt, men ikke har noe perspektiv for når oppdragsgiver sender resten av materialet.

Korrekturer
Kunden har ansvar for at siste korrekturutkast er godkjent før start av den endelige produksjon!

Eiendomsrett
Maxroy AS har eiendomsrett over bestilte produkter, inntil gjeldene faktura er betalt i henhold til avtale.

Fraktpriser
Her gjelder forhåndsavklarte satser som er opplyst skriftlig til kunde før en inngått handel.

Merverdiavgift
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift så lenge noe annet ikke er avtalt.

Tilbake til innholdet