Hjemmesideproduksjon - Maxroy Reklameprodukter og Hjemmesider

SE ALLE PRODUKTER HER
Tlf. 400 99 636
Se alle produkter
400 99 636
Kundeservice: 400 99 636   -   Epost: post@maxroy.no   -   Åpent hverdager (10-17)      Kvalitet skal ikke koste dyrt - ikke hos oss!
400 99 636
Kvalitet skal ikke koste dyrt ... ikke hos oss!
Tlf: 400 99 636   post@maxroy.no
Åpent hverdager (10 - 17) - post@maxroy.no - Tlf: 400 99 874
Åpent hverdager 10 - 17
MENY:
Produktmeny:
MENY
Gå til innhold
Salg og leveringsbetingelser for produksjon avhjemmesider
Eierskap av produsert hjemmeside fra Maxroy AS
Ved produksjon av hjemmeside faktureres dette med 10 dagers forfall fra påbegynt design av hjemmesiden. Eierskap til bestilte hjemmeside overdras automatisk til kunde / oppdragsgiver når faktura er betalt i sin helhet!

Eierskap av egen registrerte domeneadresse
Kunde / oppdragsgiver har totalt juridisk eierskap over sin egen registrerte domeneadresse når dette er betalt av kunden selv.

Drift & Vedlikeholdsavtale for produserte nettsider
Kunde / oppdragsgiver kan selv velge å inngå en årlig "drift og vedlikeholdsavtale" for en ferdig produsert nettside. Avtalen er årlig og løpende til kunde / oppdragsgiver selv velger noe annet.

Viktig! Les dette om "drift og vedlikeholdsavtalen".
Avtalen innebærer ubegrenset vedlikehold som redigering av bilder og tekst i hele avtalens gyldighetsperiode, og dekker nettsidens nåværende størrelsesomfang slik det var gitt pristilbud på i utgangspunktet. D.v.s. hovedside og undersider. Maxroy har ikke ansvar for nye pålegg fra en tredjepart som for eksempel: EU, Microsoft, Google eller serverhotell-tilbyder skulle pålegge nettstedet.
PS! Ønskes nettsiden utvidet med moduler eller nye sider senere kan Maxroy kontaktes for et tilbud til vudering!

Timepris
Maxroy har en standard nåværende timepris som er kr. 890,-
Timepriser / fakturering av arbeid bortfaller for kunder med aktiv "drift og vedlikeholdsavtale".  Når det gjelder redigering ved arbeid og vedlikehold av hjemmesidens nåværende størrelsesomfang, medregnet hovedside og undersider. Alt arbeid i dette omfang er inkludert i "drift & vedlikeholdsavtalen" så lenge avtalen er gyldig og innbetalt!

Forhåndsavtalt størrelse og innhold på nettstedet
Om kunde under selve produksjonen tilfører nytt størrelsesomfang og merarbeid avtalt på forhånd, kan etterfakturering forekomme. Kunde skal da gjøres oppmerksom på at dette kan inntreffe før arbeidet blir startet og utført.

Ca. 95% av våre kunder velger en "Drift og Vedlikeholdsavtale"!

Totalt re-design og ny produksjon/utvidelse av eksisterende nettsted inngår ikke i en Drift og Vedlikeholdsavtale!
Skal nettsiden bygges ut i omfang senere, kan dette avtales med Maxroy, slik at et prisgarantert tilbud kan tilbys kunde for vurdering. Gratis redigering av hjemmesiden nåværende størrelsesomfang gjelder kun om det foreligger en allerede aktiv drift og vedlikeholdsavtale. Ellers gjelder vanlig timepris for redigering og design. Med dette menes om en eksisterende hjemmeside ønskes produsert i et totalt nytt design eller en utvidet størrelse. Dette er noe som medfører omtrent den samme arbeidsmengde som å designe og produsere en hjemmeside helt på nytt, da strukturen og design henger sammen i konstruksjonen. Pristilbudet som ble gitt ved første produksjon av nettsiden var baser på ønsket innholdsmengde fra kunde.

Avtalt pris for drift og vedlikeholdsavtale kan indeksreguleres i forhold til konsumprisindeksen!
Prisene kan endres for vedlikehold og konsulenthjelp og med bistand til opprettelse av domene m.m. for å justere for inflasjon og økende leverandørkostnader. Informasjonen under inkluderer allerede nye priser.
Hvis du foretrekker å si opp abonnementet ditt hos oss i stedet for å fortsette med nye priser, kan du gjøre det innen faktura blir sendt. Du er automatisk kvalifisert for rabatt, som du kan se på tjenesten det gjelder, siden vi har registrert at du er en lojal kunde. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til å forstå den nye prisstrukturen. Vær oppmerksom på at rabattene kun gjelder en gang og at ved neste fakturaperiode vil normale priser gjelde.Tilbake til innholdet